Frågorna du skall ställa din bokföringsbyrå

Att hitta en bokföringsfirma i Malmö är ingen konst. I staden huserar allt från enmansföretag till världsomspännande koncerner. Bokföringsfirmans storlek är dock av mindre intresse för dig som letar efter bra bokföringshjälp. Viktigare är naturligtvis att bokföringsfirman kan hjälpa dig med dina behov och samtidigt göra detta till ett så lågt pris som möjligt. En bra strategi när du ska välja bokföringsfirma är att inledningsvis göra ett första urval och därefter följa de fyra tipsen nedan.

 Diskutera priset

Det är alltid en god idé att diskutera priser. För att få en första överblick av hur mycket dina önskade tjänster kostar kan du begära in offerter från alla bokföringsfirmor i urvalet. Gå sedan vidare med de firmor som erbjuder det lägsta priset.

Se till att få en utpekad kontaktperson

För att en bokföringsfirma ska göra ett så bra jobb som möjligt krävs det att firman vet vilken verksamhet du bedriver. Firman måste alltså läsa på lite om den bransch där du verkar och ha koll på vilka typer av affärstransaktioner du gör. Att ha en utpekad kontaktperson underlättar informationsutbytet mellan ditt företag och bokföringsfirman.

 Ställ kontrollfrågor

Att ställa kontrollfrågor är ett sätt att undersöka såväl bokföringsfirmans duglighet och skicklighet som firmans kundbemötande. Får du snabba och konkreta svar är det ett gott tecken. Får du dessutom ett bemötande som tyder på att firman anser att just du och din verksamhet är viktig kan du med fördel låta firman stå kvar bland de du väljer mellan.

Anpassa bokföringshjälpen efter plånboken

Som med allt annat är det onödigt att betala för mycket för bokföringstjänster. Denna kostnad påverkar ju företagets resultat. Anpassa därefter bokföringshjälpen efter storleken på plånboken.

Klicka här för att ta in offerter från utvalda bokföringsbyråer i Malmö!

Få bokföringsofferter